? ?general?42 Ratings)??1 Grab Today. 5694 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ?????Scotland? ????? ?????
? ???Rating: 3.1 (22 Ratings)??1 Grab Today. 1905 Total Grabs. ??????Get the Code?? ?? ???????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger accou BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, May 24, 2008

Mu'amalat antara kita.

Di dalam Surah An-Nur ayat 30 dan 31, Allah berfirman yang bermaksud:

"Katakanlah kepada lelaki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka yang demikian itu lebih suci."

"Katakanlah kepada wanita beriman: Hendaklah mereka menjaga pandangan mereka dan menahan kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dada mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak suami mereka atau saudara lelaki mereka atau anak-anak saudara lelaki mereka atau anak-anak saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekelian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Seterusnya dalam Surah Al- Ahzab, ayat 53, Allah berfirman yang bermaksud:

"Dan bila mana kamu meminta sesuatu kepada mereka (isteri-isteri Rasulullah) maka mintalah dari belakang hijab."

Pada kedua-dua ayat Surah An-Nur tadi, Allah telah menjelaskan garis panduan dan tatacara pergaulan antara orang-orang mukmin lelaki dan orang-orang mukmin perempuan. Secara rumusannya Allah menggesa kedua-dua golongan tadi supaya masing-masing menjaga pandangan (samada dengan menundukkan pandangan mahupun memalimngkan ke arah lain) daripada melihat perkara-perkara yang tidak halal untuk dipandang. Gesaan menjaga pandangan ini pula telah dilanjutkan dengan arahan supaya menjaga kehormatan kerana kedua-duanya mempunyai hubungan rapat. Dari mainan pandangan mata akan menghasilkan desakan kejiwaan yang tidak baik. Dalam erti, bila mana sesebuah masyarakat menjaga pandangan dari melihat perkara mungkar, maka masyarakat tersebut akan terpelihara daripada terjerumus ke dalam jurang kemusnahan dan hilangnya penghormatan diri.

Atas dasar inilah, Islam melarang lelaki dan wanita yang bukan mahram berpandangan antara satu sama lain justeru dibimbangi mendatangkan fitnah yang boleh mendorong kepada gejala kerosakan akhlaq yang lebih besar seperti penzinaan dan seumpamanya. Namun bagi pandangan yang tidak disengajakan ia tidak mendatangkan sebarang dosa, sebagaimana yang dimaksudkan dari sabda Rasulullah kepada Saidina Ali: "Hai Ali, janganlah engkau menyusuli pandangan pertamamu dengan pandangan kedua, kerana pandangan pertama untukmu (dimaafkan) sementara pandangan kedua pula adalah atasmu (berdosa)."

Daripada keterangan-keterangan tadi, jelas bagaimana Islam mengajar kita supaya menjaga pandangan kerana natijah dari pertembungan pandangan akan mendatangkan gangguan perasaan dan emosi yang mengajak untuk terus mengenali dan menyusuri lebih lanjut. Dengan demikina, kita lihat ulama' salaf menyifatkan pandangan mata sebagai panah yang berbisa sebagaimana pepatah Melayu juga pernah menyebut "dari mata turun ke hati".

Suruhan agar merendahkan pandangan sebenarnya bertujuan supaya jiwa dan hati setiap mukmin sentiasa terjaga dari gangguan dan noda yang boleh merosakkan hubungan kejiwaan dengan Allah s.w.t.

Seterusnya jika dilihat pula kepada tuntutan-tuntutan bagi para mukminat dalam ayat 31 tadi, mereka bukan sahaja dituntut supaya menjaga pandangan dan memelihara kehormatan, namun lebih dari itu mereka dituntut supaya memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak menzahirkan perhiasan kecuali kepada mahramnya. Gesaan ini berjalan seiring dengan tuntutan di atas tadi kerana semuanya itu jika diabaikan salah satu daripadanya, akan menyumbang kepada berlakunya kemusnahan dalam masyarakat.

Kedua-dua ayat tadi meskipun tidak menyentuh secara langsung tajuk perbincangan kita, namun beberapa panduan darinya dapat dipetik dan ia akan disentuh selepas selesai perbincangan umum terhadap maksud-maksud yang dikehendaki dari ayat-ayat berkaitan.

Ayat 53 surah Al-Ahzab secara keseluruhannya pula mengajar orang-orang yang beriman tatacara bertamu dan mengunjungi undangan Rasulullah s.a.w. Allah juga menjelaskan tatacara berinteraksi dengan para isteri Rasulullah s.a.w.. Ini dijelaskan menerusi ayat yang telah dipetik sebentar tadi yang bermaksud: "Dan jika kamu memiinta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang hijab. Itulah yang lebih membersihkan hati kamu dan hati mereka."

Melalui firman ini Allah s.w.t. menjelaskan bagaimana cara berhubung dan berinteraksi antara lelaki ajnabi (bukan mahram) dengan para isteri Rasulullah s.a.w. (samada meminta sesuatu hajat atau menanyakan sesuatu) melalui belakang hijab. Arahan ini menurut Al-Qurtubi, meskipun ia berkait langsung dengan isteri-isteri Rasulullah namun terpakai kepada para muslimat kesemuanya.

Arahan itu tadi menggesa supaya interaksi yang berlaku antara muslimin dan muslimat (yang ajnabi) dilakukan dengan syarat 'berhijab'.

Hijab merupakan satu batasan yang telah ditentukan oleh syara' membatasi perhubungan antara lelaki dan perempuan. Ia merupakan pendinding menjamin interaksi boleh berlaku tetapi mesti berasaskan hijab. Ia tidak membawa maksud perhubungan tidak boleh berlaku, sebaliknya ia boleh terjadi, namun ia mestilah berasaskan hijab.

0 comments: